Princippet

 
Ole Dich producerede den første slangepumpe i 1952, og har lige siden udviklet pumperne, så vi i dag kan levere slangepumper med fast eller variabel hastighed, fra 1-96 kanaler, flow fra 2 microliter/timen til 160 liter/timen og med mulighed for ekstern styring via RS232.
 
 
Hvordan fungerer en slangepumpe (peristaltisk pumpe)?
 
Tegningen viser et 3 rullers pumpehoved med slange. Ved rotation lukker trykrullen for slangen, og ”fanger” derved væsken mellem trykrulle (3) og (1). Væsken transporteres ved rotation videre og pumpes ud i modsatte side når trykrulle (3) er i top. Herefter lukker trykrulle (2) og pumpeforløbet gentages. Dette er det peristaltiske pumpe system.
 
 
 
 
Tilsammen udgør rullebane, trykruller og slange pumpehuset, og hver del er lige vigtig for et godt resultat. Flowet afhænger mest af slangens indvendige diameter og pumpehjulets omdrejnings-hastighed. Sugehøjden, som en slangepumpe kan præstere, afhænger mest af slangens evne til at genoprette dens oprindelige facon (elasticitet). Hvis ikke slangen opnår sin oprindelige facon inden den næste trykrulle ”angriber” slangen, så vil flowet blive reduceret væsentligt.
  
For at opnå optimal nøjagtighed skal der anvendes lille indvendig lysning i slangen og høj pumpe-hastighed. Hvorimod lang holdbarhed af slangen kræver lav pumpehastighed og stor indvendig slangediameter.
  
For at opnå maksimalt flow bør der anvendes slange med stor indvendig lysning og ¾ af pumpens maksimalt opnåelige hastighed. Arbejde med stor sugehøjde eller høje tryk kræver en slange med stor vægtykkelse i forhold til den indvendige diameter. Tommelfingerregelen er, at vægtykkelsen skal være minimum halvdelen af den indvendige diameter.
  
 
Slangepumpens fordele?
 
 
•Væsken kommer ikke i forbindelse med pumpehuset.
 
•Pumpen er selvansugende og kan tåle at køre tør.
 
•Pumpemetoden er nænsom over for den væske som pumpes.
 
•Transporten af væsken kan foregå sterilt uden at komme i berøring med pumpekanalens mekaniske dele
 
 
 
Der er mange laboratorieprocesser hvor det er vigtigt at væsken ikke kommer i kontakt med pumpehuset. I stedet for tidskrævende adskillelse og rengøring af pumpehuset, er det ved en slangepumpe kun nødvendigt at montere en ny steril slange. Dette foretages let på få sekunder. Med andre ord, med en steril slange kan der umiddelbart pumpes sterilt.
 
 
 
Slangepumpens fordele kan især anvendes inden for fermentering, pharmaceutisk industri, bryggeri dispensering, blæk, fremkaldere samt meget aggressive væsker. Så længe en væske ikke har større viskositet end den kan løbe frit gennem en slange, så kan væsken pumpes i en slangepumpe.
 
 
 
Slange?
 
 
I praksis afhænger slangens holdbarhed ikke kun af slangematerialet, men også af hastighed, væskens temperatur, vacum, tryk samt evnen til at modstå væskens kemiske egenskaber. Nedenstående generelle regler bør iagttages til de fleste applikationer.
 
 
Lang slangeholdbarhed opnås bedst når vacum, tryk og temperatur er moderat. Pumpehastigheden holdes lav og slangens indvendige diameter så stor som muligt samtidig med, at der anvendes et pumpehjul med så få ruller som muligt.
 
  
Slangens holdbarhed afhænger direkte af hastigheden. Halvering af hastigheden eller antallet af ruller vil betyde en fordobling af holdbarheden. Slangens holdbarhed vil ligeledes halveres, hvis der pumpes mod et tryk på 1 bar.
 
Læs mere om slanger under "slanger"